Stundu izmaiņas

No 26. līdz 30. oktobrim 7. - 12.klases strādā attālināti pēc apstiprinātā stundu saraksta.

1. - 6.klasei stundu saraksts ir izmainīts

izmainas