Ieteikumi tiešsaistes nodarbībām

Sadarbības ieteikumi tiešsaistes nodarbībām

Nodarbība tiešsaistē ir mācību process - mācību stunda!

Skolēniem.

Nodarbībai jāpieslēdzas vismaz 5 minūtes pirms nodarbības sākuma.

Pirms nodarbības jāpārbauda vai mobilajai ierīcei darbojas video kamera un mikrofons.

Tehnisku problēmu gadījumos savlaicīgi informē skolotāju.

Nodarbībā jāpiedalās ar savu īsto vārdu un uzvārdu.

Nodarbībai jāsagatavo visi mācību materiāli, kas nepieciešami darbam.

Nodarbības laikā jākoncentrējas tikai mācībām.

Nodarbībā jāpiedalās ar ieslēgtu kameru un izslēgtu mikrofonu. Mikrofons jāieslēdz pēc skolotāja uzaicinājuma.

Mācību materiāli un stundu ieraksti nav publiskojami interneta vidē vai nododami citām mācībās neiesaistītām personām. (Fizisko personu datu aizsardzības likums nosaka, ka ikvienai fiziskai personai, tostarp skolotājam, ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību. Personas dati ir jebkura informācija, kas ļauj identificēt noteiktu personu: audioieraksti, videoieraksti.)


Skolotājiem.

Par tiešsaistes nodarbības laiku jāieraksta skolas veidotajā plānotājā “Tiešsaistes laiki”.

Par tiešsaistes stundu skolēni jāinformē savlaicīgi (ne vēlāk kā iepriekšējā dienā).

Nodarbībai jāpieslēdzas vismaz 5 minūtes pirms nodarbības sākuma.

Pirms nodarbības jāpārbauda vai mobilajai ierīcei darbojas video kamera un mikrofons.

Pirms nodarbības jāpārliecinās, vai telpā, kurā notiks nodarbība ir stabils interneta savienojums.

Nodarbība jāvada ar ieslēgtu kameru un mikrofonu, jāpārliecinās, vai dalībnieki Tevi redz un dzird.