Mācības attālināti

Attālinātā mācību procesa organizācija Ugāles vidusskolā.pdf