Lepojamies

“Cilvēkmīlestības un dzīvesgudrību ziedi

Plaukst Tavā dvēselē un nenovīst.”

Ventspils novada pedagogu sanāksmē apbalvojumu "Gada skolotājs" nominācijā "Par kvalitatīvu, atbildīgu, radošu darbu, augstu kompetences līmeni, aktīvu sabiedrisko darbību izglītības jomā" saņēma Ugāles vidusskolas skolotāja MĀRA PLŪKSNA.

Mēs lepojamies!

Par spīti koronvīrusa pandēmijai Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības, 5.-6.kl.skolēniem, notika. Protams, ka attālināti. No Ugāles vidusskolas godu piedalīties sacensībās sīvā konkurencē izcīnīja Krists Kārlis Šimpermanis. Kārlis savu stāstījumu par grāmatu "Divi negantnieki" ierunāja un aizsūtīja žūrijas komisijai. Konkursa rezultāti ir zināmi. Kārlim 3.vieta Ventspils reģiona skaļās lasīšanas sacensībās.

🎶🎵🎶🎵🎶 12. februārī Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle audzēkņu Valsts konkursa III kārtā MAIJA RODIONOVA ieguva 3.vietu !!! 👏👏👏

Vēlam Maijai arī turpināt tālāk izkopt savu meistarību !!!

PRIECĀJAMIES !!! 🙂

MALACIS !!! 👍👏

🎶🎶🎶Ar dziesmiņu ciemos eju, labus ļaudis apraudzīt!

Ikgadējā vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2020” mūsu ansamblis ieguva II pakāpi !

🎵Paldies dziedātājiem: K.L.Zaharovai, E.Žūriņai, G.Mačtamai, P.Mūrniecei, R.Proņukam un R.Valtmanim !👍👏👏👏

🎵Paldies skolotājai par ieguldīto dabu!👍👏👏👏

Lepojamies, MALAČI !!!🤗🥳👏

Pirmdien, 13.janvārī norisinājās Ventspils pilsētas un novada 46. latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8. un 9.klašu skolēniem.

8.klašu grupā piedalījās 20 dalībnieki un mūsu skolas skolniece AMANDA IVANOVA ieguva 3.vietu!!!👏👏👏

9.klašu grupā piedalījās 19 dalībnieki - mūsu RĒZIJA BLUMFELDE ieguva 3.vietu!!!👏👏👏

Liels, liels paldies arī skolotājai MĀRAI KOROTKOVAI !!!👏👏👏

Priecājamies par jums - malači!!!🙂

Sirds lai vienmēr

Ir rīta skaidrajā rasā,

Lai tā allaž sevi

Par dzīves galotni jūt !

/K.Apškrūma/

16.novembrī, par ilggadēju darbu Ugāles vidusskolā, pagasta pārvalde pasniedza pateicības četrām mūsu skolas kolēģēm:

ANITAI SKORODJONOKAI,IRĒNAI LAKŠEI,ANITAI KROŅKALNEI unDZINTRAI RUTULEI.

MILZĪGS PALDIES par jūsu nostrādātajiem darba gadiem !!!

No visas sirds ar jums LEPOJAMIES !!!

Jūs esat mūsu skolas ZELTA FONDS!!! 👏👏👏

Ir laimīgie, kas sevi atrod

Un darbu, kuru mīl un prot.

/I.Ziedonis/

“Ja cilvēkam ir veselība, labs darbs un ģimene, viņš var būt laimīgs,” intervijā laikrakstam “Ventas Balss” (21.nov.) saka mūsu skolas sociālais pedagogs GUNITA ĶIRSE.

Priecājamies un esam lepni, ka varam strādāt kopā ar tādu kolēģi !🙂

Ventspils Digitālā centra direktore, mūsu skolas absolvente ELĪNA KROŅKALNE šogad saņēma Ventspils pilsētas domes Balvu par ilggadēju, profesionālu darbu, ieguldījumu pilsētas informācijas un tehnoloģiju nozares attīstībā un inovāciju iedzīvināšanu Ventspilī. Intervijā laikrakstā “Ventas Balss” (30.okt.) Elīna saka: “Nevar apstāties pie sasniegtā!”

Pielikumā - publikācija laikrakstā "Ventas Balss" (2a.jpg)

“Bezdarbība nogurdina, patīk aktivitātes!” pārliecinoši saka mūsu skolas 9.klase skolnieces L.Daņiļeviča un R.Blumfelde.

Publikācijalaikrakstā “Ventas Balss” (16.okt. 2019.g.)