Zinību Diena

Post date: 29-Aug-2013 12:40:15

ES SVEIKŠU ŠO DIENU AR MĪLESTĪBU UN VISS MAN IZDOSIES... (Oga Mandino)

Zinību diena Ugāles vidusskolā 2013.gada 2.septembrī

Plkst. 9:00 - svinīgs pasākums skolas pagalmā

Plkst. 10:00

~ skolēniem - audzināšanas stunda

~ vecākiem - sapulce skolas zālē

Plkst. 10:30 - vecākiem - tikšanās ar klases audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem

Plkst. 11:00 - autobuss braucējiem

VEIKSMĪGU JAUNO MĀCIBU GADU!