Vokālo ansambļu skate

Post date: 02-Mar-2015 20:32:51

Ventspils novada vokālo ansambļu skate notika Ugāles Tautas namā „Gaisma”. Mūsu skolu skatē pārstāvēja 1. – 4. klašu vokālais ansamblis (vadītāja un koncertmeistare Elita Leite).

Mūsējie izpildīja latviešu tautas dziesmu „Gailītis un vistiņa”, Ingas Rasmanes dziesmu ar Jāzepa Osmaņa vārdiem „Rīta rosme” un no Valda Zilvera cikla „Danco, danco tu, saulīte” dziesmu „Saulīt, mana māmuliņa”. Uzminiet kas uzvarēja?

Mūsējie! Mūsējie! Mūsējie! Mēs neesam lielīgi un iedomīgi, bet tomēr – liels PRIEKS PAR DZIEDĀTĀJU SASNIEGUMU!

Apsveicam 1. – 4. klašu vokālo ansambli ar I pakāpes diplomu un vislielāko iegūto punktu skaitu.

Vēlam skanīgu dziedājumu un labus panākumus nākamajā kārtā Kuldīgā.

Pasākumu vadīja Megija Indriksone un Kristaps Blaubergs.

Pašpārvaldes prezidente Laura Dagile