Vides izglītības pulciņā

Post date: 13-Feb-2016 12:44:26

Vides izglītības pulciņa dalībnieki iepazīst putnus nometniekus. Meklē informāciju grāmatās, enciklopēdijās, internetā, vēro putnus nometniekus dabā. Tēmas noslēgumā darbojas praktiski – darina putnu maskas. Kad maskas gatavas – fotografējas vieni paši un kopā ar savu skolotāju Irēnu Lakši.