Vecāku nedēļa Ugāles vidusskolā

Post date: 23-Nov-2017 18:20:43

Cienījamie vecāki!

Vecāku nedēļa Ugāles vidusskolā

no 28. novembra līdz 30. novembrim.

    • 28., 29., 30. novembrī aicinām apmeklēt mācību stundas un vērot savu bērnu ikdienas darbā.
    • 29. novembrī.
    • Plkst. 18.00 tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem. (Lai nodrošinātu veiksmīgu tikšanos ar sev vēlamo skolotāju, lūdzam iepriekš pietiekties pie klases audzinātājas, ar kuru mācību priekšmeta skolotāju nepieciešama saruna.)
    • Plkst. 18.00 skolas zālē Ziemassvētku radošās darbnīcas vecākiem, bērniem un skolotājiem, kurās kopīgi veidosim svētku rotu. Mielosimies ar piparkūkām un zāļu tēju.
    • Būs arī iespēja piedalīties citādā latviešu valodas un literatūras stundā.

Skolotāji un skolas administrācija.