Vecāku nedēļa

Post date: 22-Apr-2014 19:09:21

Dzīvē maz ir tik nozīmīgu lietu, kā būt daļiņai no sava bērna bērnības.

/Robins Šarma/

No 2014.gada 23. līdz 25.aprīlim

Ugāles vidusskolā

VECĀKU NEDĒĻA

~ 23.aprīlī

17.30 – 18.00 tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, bibliotekāri, skolas sociālo pedagogu, psihologu, medicīnas māsu, skolas administrāciju.

18.00 – 18.30 – mācību stundas vecākiem – bioloģija, ķīmija, ģeogrāfija, informātika, angļu valoda, rokdarbi (mājturība un tehnoloģijas), latviešu valoda, dabas mācība (sākumskolas klasēs);

18.30 – 19.00 tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, bibliotekāri, skolas sociālo pedagogu, psihologu, medicīnas māsu, skolas administrāciju.

~ visas nedēļas garumā iespēja apmeklēt mācību stundas un interešu izglītības pulciņu nodarbības.

Skolas administrācija