Vecāku nedēļa

Post date: 14-Nov-2013 22:18:16

Gargabala distance vienmēr iesākas ar pirmo soli. Mēs augam un veidojamies pamazām.

/Robins Šarma/

No 2013.gada 19. līdz 22.novembrim

Ugāles vidusskolā

VECĀKU NEDĒĻA

~ 19.novembrī 17.00 – 18.30 tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, skolas sociālo pedagogu, psihologu, medicīnas māsu, skolas administrāciju.

~ visas nedēļas garumā iespēja apmeklēt mācību stundas.

Skolas administrācija