Vecāku diena Ugāles vidusskolā

Post date: 01-Apr-2015 17:59:30

„Nav grūti mīlēt labu cilvēku.

Grūti mīlēt cilvēku tādu, kāds viņš ir.”

(Juris Rubenis)

Pēdējā marta dienā Ugāles vidusskolā no paša rīta viesojās vecāki. Tie, kuri vēlējās – piedalījās dažādās mācību stundās, tikās ar mācību priekšmetu skolotājiem un uzticēja savas pārdomas un izteica ierosinājumus administrācijai.

Dienas noslēgumā vecāki noklausījās Biznesa Vadības Koledžas dibinātāja Jāņa Stabiņa lekciju. Lektors uzsvēra, ka par veselu, pārliecinātu, radošu un veiksmīgu personību izaug tie bērni, kuru ģimenēs domā par labām savstarpējām attiecībām.