Vecāku dienas Ugāles vidusskolā

Post date: 21-Nov-2016 19:23:25

29.novembris – 1.decembris

  • Aicinām apmeklēt mācību stundas;
  • 1.decembrī no plkst.18.00 līdz 19.30 – Ziemassvētku darbnīcas.

~ Kopīgi veidosim svētku rotu klašu un skolas telpām. 1.-4.klašu vecāki strādās savu bērnu klasēs, bet 5.-12.klašu vecāki strādās mākslas kabinetā.

~ Šajā laikā būs iespēja neformālā gaisotnē tikties ar klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu un skolas administrāciju.

3.decembrī plkst. 11.00 Ugāles vidusskolā notiks Ventspils novada vecāku konference

Lekciju tēmas:

  • „Kā izprast bērna uzvedību?”
  • „Kā samazināt spriedzi darbā un mājās un gūt prieku no savstarpējām attiecībām.”

Lektore : Dr.psych. Diāna Zande

Konference plānota līdz plkst. 15.30.

Pieteikties dalībai konferencē pie lietvedes L.Lodiņas līdz.1.decembrim (tālr.22074973)