Ugāles vidusskolas pašpārvalde 2013./2014.mācību gadā

Post date: 11-Sep-2013 18:43:26

Pašpārvaldes prezidente ~ Marta Cērpa – 10.klase

Prezidentes I vietnieks ~ Sandis Ķemlers – 11. klase

Prezidentes II vietniece ~ Māra Mīlberga – 8.B klase

Izglītības komisijas vadītāja ~ Beāte Kalniņa – 12.klase

Vides komisijas vadītāja ~ Elīza Liepājniece – 11.klase

Sporta komisijas vadītājs ~ Kārlis Raimonds Eniņš – 10.klase

Preses komisijas vadītāja ~ Ieva Emka - 8.A klase

Koordinatore sadarbībai ar sākumskolu ~ Inese Mitenberga - 8.A klase

Veiksmīgu, radošu aktivitātēm bagātu jauno mācību gadu!