Ugāles vidusskolas logo

Post date: 28-Jan-2014 20:54:08

Katrai skolai ir savi atribūti – karogs un himna. Daudzas skolas var atpazīt pēc logo. Mēs, Ugāles vidusskolas pašpārvaldes sanāksmēs daudzkārt pārrunājām par logo nepieciešamību gan pašpārvaldei, gan skolai.

Novembrī, īsi pirms valsts svētkiem, pašpārvaldes dalībnieki par savu logo pieņēma „akas zīmi” (arī ozoliņš jeb dubultkrusts). Akas zīme sargā.

Izlemt to, kam jābūt skolas logo zīmē bija daudz grūtāk. Vairākus gadus esam meklējuši, domājuši un gaidījuši. Beidzot tas ir noticis, mums ir jauns logo.

Skolas logo – liepas lapa, jo liepu aleja ved uz skolu.

    • Liepas lapas robainās malas ir kā Māras zīme, kas norāda uz spēcīgu sievišķo enerģiju.
    • Augšmalā ritoša saulīte – tā spīd vienādi visiem ir dzīvības un kustības simbols. Saule māca taisnīgumu un žēlsirdību. Saule ir visa redzētāja un zinātāja.
    • Apakšējā malā ir akas zīmes un pavasara jumis (attīstības jumis – veiksmei, enerģijai, laimei, svētībai). Šajā zīmē savienojas augša ar leju un debesis ar pazemes ūdeni. Aka ir kanāls, pa kuru tiek saņemta informācija. No akas smeļamies gudrību. Aka sargā mūsu skolas saimi.

Paldies skolas logo autorei, mākslas skolotājai Anitai Upītei!