Ugāles pagasta pārvaldes pateicības 2015.gadā

Post date: 15-Nov-2015 19:20:08

  1. Jana Ostrovska, ārsta palīgs, par teicamu profesionalitāti, augstu atbildības sajūtu, apzinīgi veikto darbu, izvērtējot katru konkrēto situāciju un konsultējot arī ārpus darba laika; par aktīvu darbību Ugāles kultūras dzīves veidošanā, kultūras mantojuma saglabāšanā.
  2. Pēteris Budevics, pensionārs, par saglabāto, digitalizēto un Ugāles bibliotēkas novadpētniecības krājumā nodoto 50-70-to gadu foto arhīvu, kas atspoguļo Ugāles vēsturi.
  3. Jānis Smilga, p/o „Ugāle diriģents, par kvalitatīvu un godprātīgu kolektīva vadīšanu, par orķestra sasniegumiem skatē un panākumiem ārpus Latvijas robežām.
  4. Mārtiņš Pete, zemnieks, par ilggadīgu darbību amatierkolektīvā „Ugāles drāma” gan spēlējot, gan apskaņojot, gan izgaismojot teātra izrādes un citus tautas nama pasākumus.
  5. Oskars Martužans, spēkavīrs, par neatlaidīgu darbu un augstiem sasniegumiem sportā Latvijā un pasaulē; par Ugāles pagasta vārda popularizēšanu Latvijā un ārpus tās robežām; par ieinteresētību un aktīvu piedalīšanos Ugāles pagasta kultūras un sporta dzīves veidošanā.
  6. Zane Venžega, skolotāja, par ieguldījumu Ugāles Mūzikas un mākslas skolas 25.jubilejas organizēšanā.
  7. Agnis Rozentāls, sportists, par veselīga dzīvesveida popularizēšanu, par aktīvu iesaistīšanos, entuziasmu un nesavtību Ugāles pagasta sporta dzīves veidošanā.
  8. Zanda Blumfelde, skolotāja, par kvalitatīvu un aktīvu darbu skolas ārpusklases pasākumu sagatavošanā un pagasta kultūras dzīves veidošanā.
  9. Dzintra Hartmane, skolotāja, par kvalitatīvu pedagoģisko darbu, iniciatīvu starptautisku projektu realizācijā Ugāles vidusskolā.
  10. Andis Viļums, mežkopis, par aktīvu darbību Ugāles kultūras dzīves veidošanā, kultūras mantojuma saglabāšanā, atbildīgu un radošu darbību deju kolektīvā „Spiekstiņi”.

Pateicības tiks pasniegtas Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienas svinīgajā pasākumā š.g. 17.novembrī plkst.19.00 Ugāles tautas namā