Tikšanās ar Inesi Zanderi

Post date: 06-May-2015 20:12:26

Kurp kājas grib skriet?

Uz Ugāli!

Kur mežs, kur visapkārt mežs,

Un neviens tur nav svešs!

Tā Ugāles vidusskolas viesu grāmatā, raksta Inese Zandere – dzejniece, rakstniece, bērnu apgāda „Liels un mazs” redaktore un daudzu citu radošu ideju īstenotāja.

Mēs bijām vieni no pirmajiem, kuri sveica Inesi Zanderi ar Imanta Ziedoņa fonda „Viegli” apbalvojuma „Laiks Ziedonim” iegūšanu nominācijā „Dzīve literatūrā” .

Pasākumu ievadīja 3.klases bērni. Viņi runāja I.Zanderes dzeju.

Tikšanās ar dzejnieci noritēja ļoti gaišā noskaņā. Bija interesanti. Viešņa stāstīja par nezināmo saistībā ar Raiņa bērnu dzeju ,par viņa „baisajiem” dzejoļiem bērniem. Bērniem bija jāatpazīst dzejas rindas no Aspazijas un Raiņa dzejoļiem.

Un protams, tā kā pats dzejnieks runā savu dzeju, tā to neprot neviens. Visi Ineses Zanderes dzejoļi ir īpaši. Dzejoļi ir viegli iegaumējami, atraktīvi, ļoti muzikāli, ne velti daudziem dzejoļiem Latvijas komponisti ir izdomājuši melodijas.

Lai mazie pacienti mazāk baidītos no dakteriem, lai būtu mazāk bail no duršanas pirkstā, dzejniecei ir tapusi dzejoļu grāmatiņu „Līze Analīze”. Dzejniece ir bieža viešņa arī Bērnu slimnīcā. Izdevniecība „Liels un mazs” ,Ineses Zanderes personā , sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu un „Saulainām dienām” ir izveidojusi mājas lapu, kas domāta, lai mazie pacienti mazāk baidās un vairāk saprot. Pasākuma nobeigumā Inese Zandere , kura ir arī atjaunotās grāmatas „Garā pupa” sastādītāja , informēja, ka arī šogad grāmatā viena nodaļa būs veltīta bērnu radošajiem darbiem. Viņa uzaicināja iesūtīt savus sacerētos dzejoļus , labākie un interesantākie dzejoļi tiks publicēti grāmatā "Garā pupa". Mūsu skolas skolēni uzdāvināja dzejniecei pašdarinātu grāmatu ar pašu dzejoļiem. Kas zina, varbūt kāds no tiem būs iespiests arī „Garajā pupā”.

Nobeigumā Ineses Zanderes atziņa: dzejnieks ir cilvēks, kas muzicē, zīmē, dejo un būvē, tikai izdara to visu ar vārdiem.

[BILDES]