Sporto visa klase

Post date: 01-Mar-2017 19:15:40

Hei, novada aktīvie jaunieši!

Jūs uzrunā Ugāles vidusskolas zaļā sportistu klase!

Kopš rudens esam projekta ''Sporto visa klase'' dalībnieki un vēlamies ieinteresēt arī pārējos novada 3. klašu skolēnus. Dalība projektā turpināsies četrus gadus. Sporta nodarbībās piedalāmies košos, vienādos tērpos,sportojam 5 reizes nedēļā,peldamies. Katru piektdienu nodarbības notiek laukā - stadionā, mežā vai rotaļu laukumā.

Kāds ir ieguvums? Mūsu sportiskie rezultāti uzlabojas, mazāk slimojam, norūdāmies, mācāmies pacietību, lepojamies ar savu un klasesbiedru izaugsmi, esam gatavi dažādiem izaicinājumiem. Piemēram, marta vidū tiksimies LNT ''Brokastīs'', kad kopā ar šķēpmetēju Zigismundu Sirmo mācīsim dažādus stiepšanās vingrinājumus stājas uzlabošanai.

Šobrīd kopā ar sporta skolotāju Zandu Blumfeldi gatavojam vingrojumu kompleksu, kuru marta beigās rādīsim mūsu atbalstītājam un krusttēvam - olimpietim Sandim Prūsim. Šo tikšanos ļoti gaidām, jo vēlamies uzzināt par sportistu gaitām un parādīt savas prasmes un iemaņas.

Jūs domājat, ka sportošana traucē mācību darbu? Nē! Sports un sekmes ir ļoti cieši saistītas lietas- jo sportiskāks esi, jo mazāk nogursti un labāk vari uztvert apgūstamo vielu. Par mācību rezultātiem, tāpat kā par sporta pārbaužu rezultātiem, regulāri jāziņo projekta ''Sporto visa klase'' organizatoriem. Tādējādi mums ir iespēja salīdzināt sevi ar citiem, būt lepniem par sasniegto,priecāties par izdošanos un prast neapstāties un nepagurt!

Gaidām mūsu pulkā!

3.klases atbalstītāja un audzinātāja Ilona Birzenberga