Skolotāju diena

Post date: 29-Sep-2016 20:49:53

Skolotājs nav tikai profesija. Skolotājs ir cilvēks, kurš palīdz atklāt sevī un tevī arvien jaunas īpašības un prasmes.

Ikdienā mēs nenovērtējam lielo darbu, kuru Jūs skolotāji darāt mūsu labā. Mēs neredzam un nepiešķiram pietiekami lielu uzmanību Jūsu ieguldītajam darbam. Mums visiem jāsāk mācēt novērtēt mūsu pedagogus par ieguldīto darbu!

Liels skolotājs - ne tas, kurš vienkārši nodod zināšanas saviem skolniekiem, bet tas, kurš modina viņos interesi par zināšanām un vēlmi tās iegūt pastāvīgi. Skolotājs - tā ir aizdedzes svece, nevis degvielas vads.

Ikvienā mūsu valsts skolās strādā izcilas personības, kas veido skolēnu attieksmi pret dzīvi. Mūsdienu skola ir mainījusies, tādēļ skolotāji meklē jaunas metodes, kā ieinteresēt bērnus, kā palīdzēt skolēniem apgūt pamatprasmes, zināšanas un attīstīt talantus.

Starptautisko skolotāju dienu Latvijā atzīmējam oktobra pirmajā svētdienā. Šajā dienā mēs Jūs suminām par lielo darbu, ko pašaizliedzīgi veicat mūsu labā. Jūs ne tikai izglītojat, mācot savu priekšmetu, bet arī ievadāt mūs- jaunos cilvēkus dzīvē. Jūs esat iemantojuši vecāku uzticību, Jūs esat iemantojuši skolēnu cieņu, jo uzklausāt un neliedzat viņiem savu padomu. Skolotāji, paldies Jums par spēju saredzēt degsmi bērnu acīs un apmierināt viņu zinātkāri. Novēlam Jums izturību, pārliecību par saviem spēkiem, spēju nezaudēt aizrautību un neizsīkstošu dzīvesprieku. Lai ik diena, ko pavadāt skolā, sniedz gandarījumu un prieku par paveikto Latvijas nākotnes labā!

Lai aizraujoša un patīkamām izjūtām bagāta Skolotāju diena!

„Jauno žurnālistu” vārdā Elizabete Gulbe