Skolotāju diena

Post date: 08-Oct-2013 05:52:26

Skolotāj!

Tu zini, kādēļ zvaigzne

neaizmieg visu nakti,

Tu zini, no kurienes zāle

atnāk pavasarī.

Tu zini, kā margo rudzu zieds,

ko runā akmeņi, putni un zvēri

un ko bezdelīga

raksta ar saulstariem debesīs,-

visu Tu zini.

/J. Degutīte/

Būt par skolotāju ir kas īpašs un mazliet neparasts. Skolotājs ir tas, kurš virza, rosina, mudina un atklāj skolēniem ne vien jaunas zināšanas un prasmes mācību priekšmetā, bet arī dzīves patiesības un gudrības. Skolotājiem šī diena ir iespēja apzināties savu nozīmīgo lomu pārmaiņu procesos.

Oktobra pirmā nedēļa tiek pavadīta Skolotāju dienas gaidās. Katram cilvēkam uz šīs zemes ir Skolotājs, kuru atceramies ejot savās dzīves gaitās un izmantojot viņu doto bagātību – zināšanas.

Skolotāja ikdiena ir tik dažāda, cik krāsas krāsu aplī. Citreiz diena ir violeta, citreiz nedaudz pelēcīga, bet nekad tā nebūs identiska iepriekšējai.

Skolēns gaida līderi, kurš parāda, kur iet, paskaidro, kāpēc ir tā, ne citādi. Gaida sarunu, kurā arī skolēns ir pieaugušais, ne mazs puisītis ar konfekti rokās. Viņš vēlas, lai viņu ciena, taču šeit noteikumiem ir jābūt līdzīgiem –ir svarīgi, lai ciena arī skolotāju.

Novēlam, lai ikdienu piepildītu dzīvesprieks un skolēnu atzinība,

lai vienmēr būtu gandarījums par padarīto darbu

un iedvesma jauniem darbiem!

Mēs katrs esam ierauti savā pasaulē — skrienam vai tipinām, lai padarītu darbus un svinētu dzīvi. Reti var apstāties un padomāt par cilvēkiem, kuriem paskriets garām vai kopā pieveikta kāda dzīves distance. Šoreiz vidusskolēniem tika dota iespēja apstāties, piesēst un padomāt par tēmu „Mans skolotājs”.