Skolas žurnālisti mācās

Post date: 24-Apr-2015 14:50:24

22. aprīlī mēs, skolas jaunie žurnālisti, tikāmies ar biznesa augstskolas „Turība” komunikācijas fakultātes dekānu Andri Pētersonu un Latvijas Radio 1 ziņu žurnālistu Lauri Zvejnieku. Starp mums un viesiem izvērtās interesanta diskusija par žurnālistiku, par dzejas analīzi, analīzes kritērijiem, vērtībām un simboliem dzejā. Mēs viesiem lasījām mūsu sacerētos dzejoļus, kā arī 5., 6.a un 7. klases jaunrades darbus par māmiņu. Dzirdējām gan uzslavas, gan arī pamatotus aizrādījumus. Skolotāja Dana mums un arī viesiem piedāvāja sadzejot astoņrindi par māmiņu. Viesu vārsmas bija oriģinālas un asprātīgas, taču arī mūsējām nebija ne vainas. Diskusijas nobeigumā viesi mūs uzaicināja ciemos uz Rīgu, jauno žurnālistu tikšanos. [BILDES]

Māra Mīlberga