Skolas koris godam startē skatē !

Post date: 29-Apr-2015 17:18:49

Pirmdien, 27. aprīlī, Popes kultūras namā mūsu skolas 5. – 9. klašu koris piedalījās novada skatē, kurā žūrijas komisija (Grāvītis, Arvīds Platpers, Jānis Ērenštreits, Romāns Vanags) izlēma par to, vai koris pretendē uz piedalīšanos XI skolēnu dziesmu un deju svētkos. Skatē mūsu skolas koris nopelnīja pirmās pakāpes diplomu. Mēs ļoti lepojamies ar iegūto augsto novērtējumu. Vēl šajā skatē piedalījās apvienotais novada koris „LA”, kura sastāvā dzied koristi no Ugāles, Piltenes, Puzes, Tārgales un Popes. Novada apvienotais koris „LA” arī ieguva pirmās pakāpes diplomu. Kora dalībnieki paši saka, ka sūrās darba stundas ir atmaksājušās. Uz tikšanos dziesmu svētkos !

[BILDES]