Skaļā lasīšana

Post date: 23-Mar-2019 11:32:53

Uzsākot jauno lasīšanas kampaņu, Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensību, LNB Bērnu literatūras centrs vēlas pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku. 11 – 12 gadus veci 5. un 6. klašu skolēni visā valstī gatavojās aizraujošam pirmās kārtas konkursam savās skolās. Šogad arī Ugāles vidusskolas 5. un 6. klases skolēni piedalījās Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensībā. No piektās klases vislabāk veicās Gerdai Ābelei un Edmundam Reinvaldam. Skaļajai lasīšanai bērni bija izvēlējušies ļoti dažādas grāmatas, bija arī labi sagatavojušies gan īsi pastāstīt par grāmatu, gan atraduši labu fragmentu, ko skaļi izlasīt pārējiem, lai radītu interesi pārējiem par šo grāmatu. Īpaši spraiga sacensība izvērtās 6.klasē starp Terēzi Annu Žagari, Madaru Šimpermani un Dārtu Cērpu. Meitenes bija sagatavojušas labu savas izvēlētās grāmatas prezentāciju. Klasesbiedri dzirdēja brīnišķīgus fragmentus no grāmatām, ko izvēlējušies viņu vienaudži. Žūrijai bija grūti noteikt labāko, pusfinālā labākās lasītājas gods tika Dārtai Cērpai, viņa arī pārstāvēja Ugāles vidusskolu Ventspils reģiona sacensībās Ventspilī.