Sadancis

Post date: 08-May-2017 11:06:08

13.aprīlī Ugāles tautas namā „Gaisma” pulcējās Ventspils novada skolu tautas deju kolektīvi. Šajā „ Sadancī” piedalījās Ugāles vidusskolas divi tautas deju kolektīvi: 1.-4.klašu kolektīvs un 5.-9.klašu kolektīvs. Abi kolektīvi dejoja divas dejas. Ugāles vidusskolas dejotāji izdzīvoja gan satraukuma, gan patiesības un gandarījuma mirkļus. Pavasarīgs dzīvesprieks un enerģija virmoja ne tikai Ugāles dejotājiem, bet visiem „Sadaņča” dalībniekiem raitajā dejas solī. Ikvienu saviļņoja dejotāju smaidošās sejas, azarts un dejotprieks. Paldies dejotājiem, dejotāju vecākiem par atbalstu un bērnu sagatavošanu koncertam. Ugāles vidusskolas 5.-9.klašu kolektīvs aicina 3.jūnijā Kuldīgā uz skolēnu tautas deju festivālu ”Latvju bērni danci veda” , kurā piedalīsies ne tikai mēs, Ugāles dejotāji, bet arī citi Ventspils novadu skolas kolektīvi. Uz tikšanos Kuldīgā! Skolotāja Zanda Blumfelde