Projektu darbu aizstāvēšana

Post date: 10-Mar-2016 17:27:29

Skolēni izvēlējušies daudzveidīgas projektu tēmas - par vēsturi, valodām (latviešu, krievu, angļu), mūziku, mākslu, mājturību un tehnoloģijām. Lai aizstāvētu izvēlēto projektu, skolēni pētījuši teorētisko materiālu, veikuši skolasbiedru anketēšanu un pat vadījuši praktiskas nodarbības.