Projekts "Erasmus+" programmā

Post date: 26-Nov-2015 09:23:12

Ugāles vidusskola laikā no 2015.gada 1. oktobra līdz 2017. gada 30. septembrim īsteno projektu '' Immigration, stereotypes and racism '' ( '' Migrācija, stereotipi un rasisms '' )

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Minētajā projektā darbojas sekojošas valstis: Latvija, Spānija, Portugāle, Itālija, Turcija un Grieķija.

Projekta koordinatore Ugāles vidusskolā ir Dzintra Hartmane

Koordinatores e- pasta adrese dzintrah@tvnet.lv