Projekti un ZPD

Post date: 24-Feb-2015 19:13:04

Projektu darbu un zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana 5. – 12. klasēm Ugāles vidusskolā notika no 16. – 20.februārim.

Vienotu klases tēmu izvēlējās arī 5. klase - “Baronu kapi” un 9.a klase - “Uzņēmējdarbība Ugālē”.

Šogad skolēni ļoti nopietni strādāja pie saviem ZPD un projektu darbiem, tāpēc arī vērtējumi ir ļoti labi. Vislabāk darbu ir padarījušas 6.a (audzinātāja A.Upīte),

8. (audzinātāja D.Mačtama), 9.a (audzinātāja A.Vārna) 9.b (audzinātāja A.Žogla) un 10. (audzinātāja D.Vesele) klase.

Mūsu labākie darbi:

M.Cērpa “ Sāls ietekme uz cilvēka organismu.”

K.R. Eniņš “ Fizikas lielumi vieglatlētikā.”

K. Andrusenko “ Engures upes ūdens tīrības pakāpes noteikšana.”

K. Kabula un L. Karhaņina “Ārstnieciskās tējas.”

D. Andrejeva “Manas dzimtas koks.”

E. Gulbe. “Putna nosaukums uzvārdā.”

L.L. Līduma “ Teikas par Kurzemi.”

Paldies klašu audzinātājiem un skolotājiem konsultantiem par darbu!

BILDES