Pirmais septembris Ugāles vidusskolā

Post date: 09-Sep-2016 08:46:59

Vienā jaukā dienā vasaras brīvdienas ir beigušās un pēkšņi klāt ir 1. septembris! Mēs ejam uz savu skolu... Ceļš uz skolu katram savs. Katram savas domas, savi plāni, savi mērķi. Pirmklasniekiem – viss jauns un neierasts. Divpadsmitajiem? Jā, kā ir divpadsmitajiem? Vai tiešām ir tā, ka viņi jūtas visgudrākie, pieaugušākie un nopietnākie? Draudzīgi gan viņi ir un liekas, ka pirmklasnieki, kurus jaunieši ved pie rokas uz pirmo stundu, jūtas pavisam omulīgi.

Svētkos ir ne tikai koši ziedi, skanīgas dziesmas un iedvesmojošas runas, bet arī apsveikumi. Ugāles pārvaldes vadītāja Helēna Boitmane 28 skolēniem pasniedza medaļas par teicamām sekmēm.

Aizvadītais mācību gads bija intensīvs, interesants un bagāts. Darbīgs laiks pavadīts vasarā, gatavojoties jaunajam mācību gadam, tāpēc šoreiz skolas pateicības saņēma skolotāji Hardija Grīnberga, Dace Vesele, Daiga Mačtama, Anita Skorodjonoka, Aivars Žogla un lietvede Lolita Lodiņa.

Aizvadītais mācību gads daudziem mūsu skolas skolēniem bija īpašs arī tāpēc, ka sākās futbola treniņi. Par to Pateicība futbola spēles entuziastam Kirilam Rodionovam.

„Par ieinteresētību un atbalstu mācību vides attīstības ieceru īstenošanā” skolas Pateicība SIA „Niedrāji”.

Mēs vienmēr interesējamies par skolēnu ārpusskolas aktivitātēm. Lepnums un prieks par Arvja Dermaka sasniegumiem velotriālā Latvijā un pasaulē. Lai jaunajam sportistam veicas arī turpmāk!

Lai Ugāles vidusskolas saimei – skolēniem, skolotājiem un vecākiem – aizraujošiem notikumiem bagāts jaunais mācību gads!

BILDES