Pēdējais zvans

Post date: 13-May-2015 20:41:06

Neturat mani, bet ļaujat iet.

Krūtis plēš plašuma kaisma.

Reiz man šī zeme jāuziet,

Par kuru pauž zvaigžņu gaisma...

Pēdējā zvana svētki ~ 15.maijā, plkst.8:30!12.klases skolēniem pirmais eksāmens 18.maijā!Devītajiem pirmais eksāmens 19.maijā!Skaidru prātu, veiksmi un izturību eksāmenos!