Pasaku balle

Post date: 03-Mar-2019 11:16:00

Bērnība. Pasaku laiks... Kas gan var būt labāks, ja tu nokļūsti pasakā?

Doties uz Pasaku balli nevar katru dienu un tas izdodas tikai retajam. Ugāles vidusskolas Skolas padomes vecāki ierosināja organizēt pasākumu 1. – 4. klašu skolēniem. Pasākuma ideju scenārija veidā materializēja Skolas padomes priekšsēdētāja vietniece Liene Rodionova. Un tā, sadarbojoties ar sākumskolas skolotājām un citiem pedagogiem, tapa tematiskais pasākums „Pasaku balle”.

Saposušies atbilstoši tematikai, dalībnieki pulcējās I stāva gaitenī - krāšņas princeses, smalkas pelītes, labsirdīgs balts eņģelis, bezbailīgi bruņinieki, rūķi, laumiņas, pat Šreks.... Direktore Lāsma Millere sveica Pasaku balles dalībniekus un novēlēja demonstrēt atjautību, gudrību un veiklību stacijās un raitu dejas soli ballē.

Katrā ballē ir ieejas biļete. Uz Pasaku balli ieejas biļeti varēja iegūt tikai tad, ja centīgi un aktīvi darbojās septiņās stacijās un iegūti septiņi apstiprinoši zīmogi. . Katrā stacijā bija uzdevumi, saistīti ar latviešu tautas pasakām, ar folkloru.

Viens no grūtākajiem uzdevumiem bija salikt latviešu rakstu zīmju puzles, bet strādājot komandā plecu pie pleca ar visu var tikt galā.

Skriešana ar „septiņjūdžu zābakiem” ir sarežģīta, ja esi princese vai bruņinieks ar zobenu pie sāniem. Betmenam tas izdodas daudz ērtāk.

Zināšanas par labo un ļauno, par čaklumu un slinkumu, par labsirdību un vienaldzību, kas tik spilgti atainotas pasakās vajadzēja demonstrēt stacijā, kurā galvenie tēli bija „Maija un Paija”.

To cik Lāčplēsis stiprs, zina ik viens, bet parādīt savu spēku – tas daudz sarežģītāk.

Stacijā „Pa garo pupu” bija jāsašķiro pupas un zirņi – nu īsta pacietības pārbaude! Kamēr pirkstiņi veikli darbojās, varēja pārrunāt iespaidus par tērpiem un paveikto citās stacijās.

Balle sākās ar polonēzi – svinīgi un priecīgi. Iespēja „paviesoties” seno laiku ballēs bija vērojot notiekošo uz lielā ekrāna. „Dejošanas maniere no seniem laikiem līdz mūsdienām” – tā to varētu nodēvēt.

Kad iespaidu par dejošanu tik daudz, gibas mēģināt pašiem, tāpēc tika dejots, dejots, dejots... Noslēgumā – disenīte, ko vadīja 11.klases skolēni.

Lieliska diena! Paldies Lienei Rodionovai, Zandai Blumfeldei, Ilzei Gulbei, Elitai Leitei Anitai Upītei un sākumskolas skolotājām.

[BILDES]

Sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja

Zenta Ķeizare