Novembris 2016

Post date: 11-Nov-2016 11:03:38

Fukši

Tematiskais rīts "Mārtiņdienu godinot" 1. - 4. klašu skolēniem

Skolēni viens otram uzdeva mīklas, pastāstīja par ticējumiem un vērojumiem saistībā ar Mārtiņdienu. Skolēni dziedāja, krāsoja un gāja rotaļās.

Literatūras stunda 8. - 12.klasēm par Aleksandra Čaka dzeju

Bija interesanti klausīties vienpadsmitās klases skolēnu sagatavoto dzejas uzvedumu, kuru papildināja meiteņu ansambļa dziedātās ļoti populāras un maz zināmas dziesmas ar A.Čaka vārdiem. Paldies skolotājām M.Plūksnai un L.Žagarei.

Lācplēša dienas lāpu gājiens

Svecītes skolas logos un "Gaismas ceļš" - rada svinīgu, draudzīgu un neparastu gaisotni. Lepnums par savu valsti, svinīgums un emocionalitāte - vārdi, kas vislabāk raksturo 8.A klases priekšnesumu Lāčplēša dienā. Lāpu gājienā priekšgalā iet zemessargi un jaunsargi. Paldies visiem pagasta iedzīvotājiem, kas Lāčplēša dienu godina un Lāpu gājiena dalībniekus sveic ar logos aizdegtām svecītēm. Triāla kluba "Karters" dalībniekiem jāpateicas par "gaismas kalnu". Bija patīkami Rubeņa bataljona muzeja pagalmā dziedāt dziesmas pie atmiņu ugunskura, baudīt bukstiņu biezputru un smaržīgu tēju.