METEŅI Piejūras brīvdabas muzejā

Post date: 03-Mar-2019 11:13:40

Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā mūs, kā viesus, ļoti viesmīlīgi un silti sagaidīja.

Iesākumā apskatījām ļoti vecu zvejnieku māju „Smiltnieki”, kurā dzīvojušas piecas paaudzes. Redzējām vecas mēbeles, sadzīves priekšmetus, pat rotaļlietas, ko lietojuši mājā dzīvojošie ģimenes locekļi.

Mums pastāstīja par Meteņiem. Uzzinājām, ka Meteņi ir pavasara gaidīšanas svētki ar dažādām jautrām izdarībām. Piemēram, pārģērbšanos dažādos tēlos, tālu ciemos braukšanu, vizināšanos no kalna, speciālu ēdienu gatavošanu.

Muzeja pagalmā piedalījāmies dažādās atrakcijās. Uzdevums ar malku un ragaviņām likās ļoti neparasts un interesants. Aizraujoša bija koka pogu meklēšana, izmantojot fotogrāfijas.

Skaļi izrunājot ticējuma vārdus, dzinām kurmi ārā no dārza. Cerams, ka kurmis vairs neizcilās dobes muzeja teritorijā.

Noslēgums pie sprakšķoša ugunskura. Mūsu klasei ļoti patika šī jautrā pēcpusdiena, jo uzzinājām vairāk par Meteņu svinēšanu un piedalījāmies dažādās aktivitātēs.

[BILDES]

Marta Ikše, 5.klase

Meten, meten, kur liksi pīrāgu?

Klētī uz laktiņas, krustiņš virsū.

Meteņi ir vieni no latviešu gadskārtu svētkiem, kas tiek svinēti 6.februārī (saskaņā ar senlatviešu Saules kalendāru). Meteņi ir it kā viduspunkts starp ziemas un pavasara saulgriežiem, kas iezīmē ziemas beigu tuvošanos un pavasara tuvošanos.

Atkarībā no kultūrvēsturiskā novada, Meteņi tiek saukti dažādos vārdos – par Vastlāviem, Lastvāgiem, Miesmešiem, Aizgavēni, Miezmežu dienu, Buduļu vakaru, Pīrāgu dienu.

Senlatviešu vārds “meti” apzīmēja “laika griežus”. Meteņos noslēdzas ziemas darbi un sākas pavasara darbi.

21.februārī, pirmās un ceturtās klases skolēniem bija nepieredzēta nodarbība Piejūras brīvdabas muzejā. Iesākumā mēs pārrunājām visu, kas saistās ar Meteņiem. Pēc tam izstaigājām senas mājas istabas, katrā istabā noskaitot īpašus vārdus:

„Ziņģi, briņģi, Vastalāvi,

Ē, Vastalāvi!”

Sakāmo teicām tādēļ, lai istabas vienmēr būtu tīras.

Mums vislabāk patika dažādās spēles un rotaļas: malkas nešana no vienām ragavām uz otrām, maisa mešana pāri žogam, lielo koka pogu meklēšana un sniegavīru spēles.

Pārsteiguma balvas – saldumi iepriecināja ikvienu.

Pie šiem svētkiem pieder arī ugunskurs. Uguns ir gaisma, uzvara un aizsargs pret tumsas spēkiem. Arī mēs dedzinājām ugunskuru un beigās cepām desiņas.

Bija ļoti interesanti!

[BILDES]

4.klases skolniece Maija Rodionova

Meteņi jeb Meteņdiena ir latviešu gadskārtu svētki, kuri iezīmē ziemas beigas un pavasara tuvošanos. Meteņus sauc arī par pavasara gaidīšanas svētkiem.

Dažviet Latvijā Meteņa vakaru sauca arī par kurmja vakaru, jo tai vakarā dzina kurmjus, lai tie vasarā dārzus neizrok. To var darīt tā: viens iet pa dārzu, otrs stāv dārza malā un prasa: „Ko tu tur dari?” Gājējs atbild: „Kurmjus minu.” Malā stāvētājs saka: „Min, min, ka vari visus izmīt.” Tas darāms trīs reizes.

Izmantojot ”Skolas somas” projektu, 2. un 3. klase Meteņus sagaidīja Venspils Piejūras brīvdabas muzejā, kurā bijām mīļi gaidīti.

Muzejā mūs sagaidīja muzeja pedagoģe Zane. Apmeklējām “Smiltnieku” māju, kurā iepazināmies, kā senos laikos dzīvoja senie ventspilnieki. Šeit Zane pastāstīja, kas ir Meteņi un kādas tradīcijas ir Meteņos. Uzzinājām, ka Meteņos noslēdzas ķekatās iešana. Galvenās maskas ir kaza, āzis, govs, stabulnieks.

Ļoti interesantas bija dažādās stafetes brīvā dabā, kuras tika mums piedāvatas. Ļoti lielu jautrību izraisīja maisa mešana pāri sētai. Senie tradīciju kopēji ticēja: jo augstāk un tālāk maisu aizmetīs, jo auglīgāks būs nākamais gads.

Mēs vēl piedalījāmies dažādās interesantās atrakcijās: kurš ātrāk un kārtīgāk sakārtos malku ragavās, kurš talāk aizripinās bumbu, kurš atradīs koka pogu.

Nodarbības nobeigumā mūs sagaidīja pārsteigums. Katram bija dota iespēja uz uguns izcept desiņas, kuras pēc čaklās rosīšanās arī ļoti garšoja.

Mums ļoti ši nodarbība patika. Daudz jauna uzzinājām par Meteņiem. Meteņi ir tie gadskārtu svētki, kurus ļoti reti svinam, bet izrādās – tie ir ļoti interesanti un svētku nekad nevar būt par daudz! Arī laika apstākļi mūs lutināja. Mēs pavadījām ļoti jauku pēcpusdienu. Paldies muzeja darbiniekiem!

[BILDES]

2. klases audzinātāja Daira Prātiņa

3. klases audzinātāja Inta Eniņa