Mēs lasām kopā

Post date: 03-Mar-2017 10:22:11

„ Katra diena ceļā uz iniciatīvu” – tāds varētu būt moto kompetenču pieejā balstītam izglītojošajam pasākumam 6.,7. klašu skolēniem „Mēs lasām kopā” , kuru Ugāles vidusskolā organizēja latviešu valodas metodiskā apvienība skolotājas Māras Plūksnas vadībā. Ideja par šādu pasākumu skolotājiem radās sakarā ar gatavošanos kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanai tuvākā nākotnē, kas paredz attīstīt mūsdienu sabiedrībā nepieciešamās kompetences- kritiski domāt, sadarboties, prasmīgi izmantot informāciju un iegūtās pamatzināšanas. Pasākums notika 1.martā, tā vienojošā tēma- „Karnevāls un masku balle” . Gatavojoties tam, katra skola bija saņēmusi vienotu tekstu, kurā aprakstītas karnevāla un masku balles tradīcijas sākot no antīkās pasaules – Senās Grieķijas un Romas, viduslaiku Florences un Venēcijas līdz mūsdienu Brazīlijai un Itālijai, kur tās izpaužas visspilgtāk. No šī teksta tika izmantota informācija dažādu uzdevumu izpildei komandām, kuras veidojās pēc izlozes principa; tātad – katras komandas sastāvā bija dažādu skolu skolēni, kuri savā starpā nebija pazīstami. Uzdevumi bija visdažādākie: no teksta izvēlētu vārdu savienojumu un ar tēmu saistītu jēdzienu skaidrojumi, no dotajiem materiāliem izveidojamas sejas maskas un ekspromtā sagatavots neliels sižetisks priekšnesums, kā arī komandām bija jāvienojas par visinteresantāko informāciju un fragmentu dotajā tekstā, savu izvēli pamatojot prezentācijā. Vizuālai karnevāla noskaņas radīšanai Ugāles vidusskolas moderno deju pulciņa dalībnieki – 1.vietas piekto klašu grupā Kurzemes novadu skatē „Zvaigznītes- 2017” ieguvēji Amanda Ivanova un Ralfs Ūrmanis demonstrēja Rio karnevālu tradicionālās dejas – sambu, ča-ča-ča, džaivu. Pasākumam atvēlētais laiks aizritēja nemanot. Ja tā sākumā atmosfēra bija nedroša un nedaudz piesardzīga, tad beigās- visi bija atraisīti un jautri. Noslēgumā komandām bija jāatbild uz jautājumiem – kas patika šajā pasākumā, kas grupai izdevās vislabāk, kas visvairāk patika citu grupu darbā. Atbildes un vērtējumi bija ļoti pozitīvi; bet galvenais, ka visi gandarīti, jo ir iegūti jauni draugi, iegūtas prasmes iekļauties un darboties jaunizveidotā grupā, iespēja parādīt citiem savas zināšanas, nesaņemot par to konkrētu punktu vai atzīmju novērtējumu, kāds tradicionāli ir mācību priekšmetu olimpiādēs. Katrs saņēma latviešu valodas skolotāju metodiskās apvienības Pateicību par piedalīšanos. Skolēnu un arī skolotāju kopīga vēlme- šāds pasākums nepieciešams arī nākamajā gadā!

T.Kuciņa

Foto