Mēs ciemojamies Usmas pansionātā

Post date: 28-Jan-2016 17:23:39

Katru gadu janvāra pirmajā nedēļā Ugāles vidusskolas skolēni dodas ciemos iepriecināt Usmas pansionāta iemītniekus. Ciemos jau nevar braukt tukšām rokām, tāpēc skolas darbinieki sagatavoja dāvanu – pašu gatavotus ievārījumus, sulas, kompotus. Kopīgi tika gatavoti interesanti apsveikumi – eglītes, kuras „auga” smaržīgā, sārtdzeltenā ābolā. Šogad uz pansionātu devās 1. klases skolēni. Jaunie talantīgie aktieri rādīja pasaku ludziņu „Princese uz zirņa”. Izrāde bija muzikāla – skolēni tās laikā gan dziedāja, gan dejoja. Priekšnesumā piedalījās arī 4. klases skolēns – dziedātājs Dāvids Egle. Kopā ar skolotāju Elitu Leiti Dāvids dziedāja Ziemassvētku laika noskaņu dziesmu „Atver acis”.

No Usmas atbraucām priecīgi par to, ka labi uzstājāmies, par to, ka izjutām dāvināšanas prieku. Koncertu pirmās klases skolēniem palīdzēja sagatavot skolotājas Diāna Šalte, Zenta Ķeizare un Elita Leite.