Māmiņu diena

Post date: 13-May-2013 20:41:36

Rainis

Mīļai māmiņai

Tu mīļā, mīļā māmiņa,

Es mīlu tevi kā nevienu,

Tu esi manim dārgāka

Par saulīti un baltu dienu.

Tu vienmēr esi labiņa

Un žēlo mani katru brīdi:

Riet saule, aiziet dieniņa,

Bet tu aizvienam silti spīdi.

Pie tevis nāku nākdama,

Vai manim bēdas ir vai prieki,

Tev pieder katra domiņa,

Vai svarīgs kas, vai kādi nieki.

Tu mīļā, mīļā māmiņa,

Par visu vairāk mīlu tevi —

Man balta dzīves taciņa:

Tu savu sirsniņu man devi.

Labus, siltus vārdus ir jāprot pasacīt vienmēr, taču Mātes diena ir vēl viena iespēja katram pateikties savai mammai, vecmāmiņai par gādību un nesavtīgām rūpēm kopš pirmā dzīves mirkļa līdz pilnbriedam.

Mātes dienu Latvijā sāka svinēt 1922. gadā, bet ar 1934. gadu tika noteikts, ka šī diena svinama katra maija otrajā svētdienā līdzīgi kā citās Eiropas valstīs. Taču ir arī valstis, kurās Mātes dienu svin citā laikā. Piemēram, Spānijā Mātes diena ir 8.decembrī, kad baznīca godina Jaunavu Mariju - Jēzus Kristus māti. Francijā Mātes dienas svinības ir pēdējā maija svētdienā, ko atzīmē ar kūku, ziediem un kopīgu laika pavadīšanu ģimenē. 1938. gadā pēc prezidenta Kārļa Ulmaņa ierosinājuma Mātes dienu sāka dēvēt par Ģimenes dienu, uzsverot mātes lielo lomu ģimenes pavarda veidošanā un uzturēšanā. Padomju Latvijas laikā šī tradīcija tika aizmirsta, bet šie svētki atkal atjaunoti 1992.gadā.