Latviju turu zem sirds

Post date: 18-Nov-2016 22:35:13

Ceturtdien, 17. novembrī Ugāles vidusskolā notika svētku koncerts par godu Latvijas dzimšanas dienai.

Visbiežāk svētku koncerta mērķis ir veicināt skolēnu patriotismu un pilsonisko audzināšanu, lai skolēni izjustu piederību savai tautai un zemei.

Šis koncerts bija īpašs ar to, ka uzrunāja gan lielus, gan mazus, jo bija emocionāli tuvs ikvienam. Koncerts sniedza ne tikai piederības sajūtu savai valstij, bet stiprināja mīlestību pret savu dzimto pusi – Ugāli. Konkrēti fakti par Ugāli atgādināja, ka nekur citur nav tik labi kā mājās, ka Dzimtenes mīlestība sākas tepat – mājās.

Tā kā koncertā piedalījās visa lielā skolas saime, tad gandarījums ir par vienotības sajūtu, kura caurvija koncertu. Mājās visi devās ar gaišu noskaņu un svētku sajūtu sirdīs.

Lai Latvijas dzimšanas diena ir sirsnīgi un priecīgi svētki ne tikai Ugāles vidusskolā, bet katrā ģimenē un katrā mājā!

Skolotāja Dana Šimpermane

Mēs visi vēlamies būt kaut kur piederīgi. Mēs vēlamies būt daļa no kā lielāka. Daļa no draugu grupas, daļa no ģimenes vai daļa no dzimtenes. Labā ziņa ir tāda, ka mēs, gluži neapzināti, tik tiešām veidojam ko lielāku. Mēs veidojam mūsu dzimto vietu. Mēs paši un mūsu ģimene, draugi, klasesbiedri, darba kolēģi. Mēs visi dzīvojam vienviet un atbildam par to, kas mums ir visapkārt. Galu galā, viss, ko mēs redzam, ir mūsu pašu darbības rezultāts.

Ugāle. Tā ir mūsu dzimtā vieta – mūsu mājas. Šķiet, mēs zinām pilnīgi visu par Ugāli, jo mēs te dzīvojam, augam... Bet vai tā tas tik tiešām ir? Esi drošs? Mūsu skolas 10. klases audzēkņi ir sagatavojuši Tev mazu zināšanu pārbaudi. Izlasi viņu veidoto sienasavīzi „Simtgadi gaidot…” un pārliecinies, ka zini daudz mazāk, nekā domā!

Diāna Andrejeva, 10.kl.