Jaunumi septembrī

Post date: 16-Sep-2019 15:43:39

Mazā dzejas diena

1.oktobrī 1.-5.klases piedalījās skolas pasākumā “Mazā dzejas diena”. Šoreiz nerunājām dzejnieku sarakstītās dzejas rindas, bet gan pašu sarakstītos dzejoļus. Pagājušajā gadā 4. un 5.klases skolēni piedalījās apgāda “ Garā pupa” dzejoļu konkursā ar ļoti labiem rezultātiem. Maijas Rodionovas un Armanda Ābeltiņa dzejoļi tika publicēti dzejoļu krājumā “Garā pupa”. Maija pastāstīja par piedzīvoto dzejoļu krājuma “Garā pupa” atvēršanas svētkos. Ar lielu interesi ieklausījamies dzejoļos, kuri bija aizsūtīti konkursam un kurus lasīja paši autori.

[BILDES]

Miķeļdienas gadatirgus

Šorīt, 30.septembrī, Ugāles vidusskolas 2 stāva gaitenis bija pārpildīts ar gan ar pārdevējiem, gan ar pircējiem. Acis žilba no piedāvātā klāsta: gan našķiem, gan dabas veltēm. Pirmklasniekiem bija piedzīvojums iejusties pārdevēja lomā. Viss 2 stāva gaitenis smaržoja pēc “Miķeļdienas gadatirga”.

[BILDES]

Ražas svētku izstāde

Ja kāds no rīta ielūkotos skolēnu somās, tur varētu atrast ne tikai grāmatas, bet arī dažādas rudens veltes, jo 23.septembrī Ugāles vidusskolā tika rīkota ”Ražas svētku izstāde”. Rudens Rūķis ciemojās katrā klasē, tika satupināti, salikti, sabērti, sakārtoti visi atnestie labumi. Katra klase veidoja savu kompozīciju.

[BILDES]

Tēvu diena

Skolotāji gatavojas.

Ugāles vidusskolā skolotāji jau gatavojas mācību satura izmaiņām, jo 3.septembrī notika pirmā skolotāju tikšanās - darbs mazajās grupās. Šoreiz kopā izstrādājām vērtēšanas kārtību.

Paldies Ugāles pagasta pārvaldes vadītājai Helēnai Mendrišorai par dāvināto kūku Zinību dienā. Tā lieliski noderēja pēc labi padarīta darba.

[BILDES]

Tēvu diena

3.septembris - "Drošības diena".

Drošības dienu atklājām ar evakuācijas mācībām.

Darbojās 5 stacijas:

- "Esi drošs uz ceļa";

- pirmā palīdzība;

- "Mūsu valsts drošība";

- jaunsardze;

- "Ievērosim ugunsdrošību".

Paldies pārstāvjiem no : policijas, robežsardzes, jaunsardzes, ugunsdzēsējiem un mūsu skolas medmāsai.

Gandarījums, ka mūsu skolēni ir ieguvēji, jo izbaudīja sadarbību ar profesionāļiem.

[BILDES]

Zinību diena.

Lai spēks un enerģija mums bērnus skolojot, lolojot un atbalstot!

Lai mums visiem kopā ir gandarījuma sajūta par šajā gadā paveikto!

[BILDES]