Jaunumi novembrī

Post date: 05-Nov-2019 11:25:56

Piektdien, 29.11., sākumskolas skolēni ar lielu aizrautību piedalījās VENTSPILS DIGITĀLĀ CENTRA vadītajās robotikas nodarbībās, kurās viņi pilnveido izpratni par matemātiku, kā arī attīsta loģisko un algoritmisko domāšanu.🤓💻

[BILDES]

Gaišs prieka kupols pāri mūsu sajūtām…

Jau devīto gadu Latvijas skolas Draudzīgā Aicinājuma fonds pēc skolēnu centralizēto eksāmenu rezultātiem izvērtē labākās Latvijas skolas. Svinīgā apbalvošanas ceremonija notika 25.novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Ziedoņa zālē.

Lauku vidusskolu kategorijā otrā vieta ir UGĀLES VIDUSSKOLAI !!!👏👏👏

Par šo augsto sasniegumu izsakām lielu, lielu pateicību visiem SKOLOTĀJIEM par nesavtīgu darbu, dalīšanos savā viedumā, gudrībā un ieguldījumu skolēnu izglītošanā, visiem ABSOLVENTIEM par vēlmi paplašināt savus zināšanu apvāršņus un viņu VECĀKIEM par līdzi jušanu, atbalstu un mīlestību !!!👏👏👏

KOPĀ MĒS ESAM SPĒKS !!!🙂

26.novembrī DANAI ŠIMPERMANEI aprit pirmās 100 darba dienas direktores amatā.

Negaidītu pārsteigumu sagādāja “Ugāles radio”. 😀

Pēc nelielu, simbolisku dāvaniņu saņemšanas, direktorei nācās sniegt interviju par paveikto 100 pirmajās darba dienās.

Viņa atzina, ka pats galvenais atbalsts, iedvesmotājs un virzītājspēks ir viss UGĀLES VIDUSSKOLAS KOLEKTĪVS. Tā ir komanda, kas darbojas profesionāli, zina savu darbu un sasniegtie rezultāti ir viss skolas kopdarbs.🙂

“Komandā ir spēks!”👍

Tev mūžam dzīvot, Latvija,

Tu tēvzeme mums Dieva dota!

(V.Plūdonis)

15.novembrī skolas zālē izskanēja Latvijas 101.dzimšanas dienai veltītais svētku koncerts “SAULES MŪŽU LATVIJAI”.

Skolas direktore D.Šimpermane, uzrunājot visus klātesošos, vēlēja ikvienam sajust lepnumu un piederības sajūtu savai zemei Latvijai.

Svinīgu, patriotisku noskaņu klātesošajiem sniedza skolas kolektīvi - 2.-4.kl. un 5.-9.kl. kori (solists D.Egle), 9.-12.kl. meiteņu ansamblis (vad. L.Žagare), 1.-4.kl. ansamblis (vad. E.Leite), 1.-4.kl. un 7.-12.kl deju kolektīvi (vad. Z.Blumfelde). Ar savu klavierspēli klausītājus priecēja E.Žūriņa, K.Zaharova un G.Mačtama. Visu koncertu caurvija 11.klases dzejiskā montāža, kas visus koncerta klātesošos “savienoja” kopdziesmā - M.Brauna “Saule, Pērkons, Daugava”.

Koncerta noslēguma daļā uzstājās folkloras un seno cīņu kopa „Vilkači”.

Paldies visiem, visiem kas piedalījās koncerta organizēšanā un sagatavošanā! Paldies visiem, kas radīja lepnuma, prieka un kopības sajūtu !!!

Priecīgus valsts svētkus !!!

[BILDES]

Nav skaitā lieli mūsu pulki,

Bet liels ir viņu brīvais gars…🇱🇻

11. novembrī, pie skolas galvenās ieejas, notika LĀČPLĒŠA DIENAI veltīts svinīgais piemiņas brīdis. Tradicionālā lāpu gājiena priekšgalā soļoja zemessargi un jaunsargi, aiz sevis pulcinot daudzus pagasta iedzīvotājus.

9. un 10.klašu skolēni uzrunāja klātesošos ar svinīgu muzikāli dzejisku montāžu.

Izgaismotais ceļš, lāpu gaismas, svecīšu liesmiņas skolas logos, radīja īpašu kopības sajūtu.

MĒS ESAM MAZA, BET STIPRA TAUTA !!!🇱🇻

[BILDES]

Mārtiņi, Mārtiņi!...

Ziemai vaļā vārtiņi.

Rudentiņis projām iet,

Nu tik ziemu sagaidiet!

/J.Osmanis/

11.oktobra rītā, mazie ķekatnieki pulcējās zālē uz Mārtiņdienas pasākumu, kur visus ar savu klātbūtni pagodināja arī pats Mārtiņgailis. Draudzīgi kopā dziedāja dziesmas, minēja mīklas, uzzināja ticējumus un izkustējās jautrās rotaļās.

Lustīga sagaidīta un pavadīta Mārtiņdiena !!!👍🙂

[BILDES]

Ugāles Sporta centra atklāšana

🏐Sportojot stiprinām veselību!!!

🏀Sportojot audzinām savu gribasspēku un apņēmību!!!

⚽️Sportojot iegūstam labu izskatu un pašsajūtu!!!

Piektdien, 8. novembrī, svinīgi atklāja UGĀLES SPORTA CENTRU !!!👏

Ar lielu gandarījumu sarkano lentu grieza trīs projekta svarīgākie cilvēki – Ventspils novada domes priekšsēdētājs AIVARS MUCENIEKS, SIA “Samrode” valdes priekšsēdētājs GATIS GEIDĀNS un Ugāles vidusskolas direktore DANA ŠIMPERMANE.

Šī ēka ir vienīgā šāda veida būve Ventspils novadā un tā tiks izmantota ne tikai vietējā, bet arī valsts mēroga sacensību rīkošanai.

Jaunbūves telpu apjoms ir 2100 m2 un skatītāju ērtībām iekārtotas simts sēdvietu. Sportisti varēs izmantot 150 m skriešanas apli, trīs 60 m sprinta celiņus, tāllēkšanas un kārtstlēkšanas zonu, kā arī lodes grūšanas sektoru. Skriešanas apļa vidusdaļā ierīkots standartiem atbilstošs basketbola un volejbola laukums.

Gaidām ciemos!!!🙂

[BILDES]

Video:[Vecā manēža] [Jaunā manēža]

🇱🇻8.novembrī vidusskolēni tikās ar Aizsardzības ministrijas projekta “KĀ MĒS SARGĀJAM LATVIJU?” koordinatori Daigu Ozolu, NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas karavīriem no Kanādas, Polijas un Spānijas, kā arī ar pārstāvi no NBS.

Lekcijas mērķis - veicināt skolēnu izpratni par aizsardzības nozari un tās aktualitātēm, Latvijas dalību NATO un citiem aizsardzības nozares jautājumiem.

Būsim stipri un būsim vienoti, par Latviju!🇱🇻

[BILDES]

7.novembrī, projekta “Skolas soma “ ietvaros, mūsu skolā ciemojās pārstāvji no SIA „Namdara darbnīcas” ar lekciju un radošo darbnīcu “KOKA DAUDZVEIDĪGĀ DZĪVE”.

Skolas gaiteņus piepildīja neparasti darbīgas skaņas, kādas ikdienā mēs nemēdzam dzirdēt. Skolēni uzzināja bagātīgu informāciju par kokiem Latvijā, kā tos atšķirt pēc struktūras, pēc krāsas, pēc skaņas. Tie tika demonstrēti, taustīti, aplūkoti, ošņāti, klausīti un varēja pat iepūst “Tālavas taurētāja” taurē, kas darināta no bērza tāss.😲

Paldies visai “Namdara darbnīcas” komandai par radošo un rosīgo gaisotni – bija aizraujoši un interesanti!!!👍🙂

[BILDES]

“1.klašu skolēnu uzņemšana sākumskolā!”

Skolā iet mums ļoti patīk,

Katru rītu draugus satikt.

Patīk mums kā zvaniņš dzied,

Aicinot mūs klasē iet.

Stundās rēķinām un lasām,

Ko vien nezinām, to prasām.

Gribam taču gudri kļūt,

Tāpēc vajag čakliem būt.

4.novembra rītā “burtu meitenes” (R.Blumfelde un L.Daņiļeviča) sapulcināja skolas zālē visus 1.-4.kl. skolēnus. Ar skolas direktores D.ŠIMPERMANES apsveikuma vārdiem, aicinājumu uz apzinīgu mācību darbu un draudzīgu kopābūšanu, katrs pirmklasnieks saņēma skolēnu apliecību.

2., 3. un 4.klasītes sveica mūsu pirmklasniekus ar sagatavotiem priekšnesumiem un noderīgām, paštaisītām dāvaniņām.

Saldu cienastu saviem bijušajiem sagatavošanas grupas bērniem bija sarūpējušas audzinātājas no PII "Lācītis" R.Bugajenko un G.Ūrmane.

Apsveikuma dziesmiņu visiem 34 pirmo klašu skolēniem veltīja 1.-4.klašu ansamblis (vad. E.Leite).

Lai spēks un izturība, skolojot mūsu mazos pirmklasniekus, audzinātājām ZENTAI ĶEIZAREI un DIĀNAI ŠALTEI!!!

[BILDES]

1.novembrī, mūsu skolas zālē notika Dirty Deal Teatro izrāde “PIRAMĪDA”, kuras laikā jaunieši interaktīvas spēles veidā devās taustes, ožas un garšas ceļojumā, lai noteiktu savu “laimes līmeni”. Katrs izrādes dalībnieks ar iztēles palīdzību ieguva īpašu sajūtu pieredzi.

[BILDES]