Jaunumi martā

Post date: 17-Mar-2019 15:40:53

Jaunais pilsonis

Latvijas Pilsoniskās alianses programmas "Jaunais pilsonis" interaktīvajā lekcijā Ugāles vidusskolā piedalījās 7., 8. un 10.klases skolēni.

Vieslektore Maija Jankovska rosināja jauniešus diskutēt par to, ko nozīmē būt pilsoniski aktīvam, kā iesaistīties pilsoniskās aktivitātēs, kā uzdot jautājumus par jautājumiem kas saistīti ar sabiedriski politisko dzīvi.

Skolēni paši vērtēja, ka ieguvuši plašāku un dziļāku izpratni par to, kā ikviens var būt pilsoniski aktīvs.

[BILDES]

Ugāles vidusskolā notika Ventspils novada Mājturību un tehnoloģiju 2. olimpiāde.

Olimpiādē savas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas demonstrēja 6. - 7. klašu un 8. - 9. klašu jaunieši.

6. - 7. klašu grupā uzvarēja mūsējais Jānis Valdis Jankuns. Lai veicas turpmāk Jānim un skolotājam Kārlim Ziediņam!

[BILDES]

Popiela 2019

Klases lieliski sagatavojušas daudzveidīgus priekšnesumus. Ļoti lepojamies, ka Popielā piedalījās vecāki! Tas bija ļoti pārliecinošs un efektīgs priekšnesums. Pārsteidza arī skolotāji un skolas darbinieki, kuri apvienojušies, lai izpildītu nebēdnīgu dziesmu. Popielai citādas krāsas piešķīra Piltenes vidusskolas skolēni.

Atbildīgo un grūto žūrijas darbu veica Ugāles vidusskolas absolventi, arī popielu dalībnieki - Madara Laurinoviča. Evika Liepājniece un Aivis Krūmiņš.

Paldies visiem, kas palīdzēja "Popielas ~ 2019" sagatavošanā - skolēniem, klašu audzinātājiem, skolotājai Mārai Mīlbergai, Kasparam Petem, Paulai Lagzdiņai, skolas pašpārvaldei.

[BILDES]

"Mūzikas meklētājs" - ceļojoša balva, kuru iegūst klase, kas vislabāk orientējas kāda mūziķa daiļradē. Šogad izzinājām Guntara Rača devumu Latvijas kultūrtelpā. Pasākuma nosaukums ~ "Kad vārds sastop mūziku..." Uzvarēja 11.klase! Apsveicam!

[BILDES]

Skatuves runas konkurss.

Ugāles vidusskolu Ventspils novada skolēnu skatuves runas konkursā pārstāvēs Reinis Prātiņš, Emīlija Upīte, Nikita Mališev, Amanda Ivanova un Elizabete Gulbe. Veiksmi! Turam īkšķus!

[BILDES]