Jāatgriež bibliotēkā grāmatas!

Post date: 25-May-2017 12:19:23

Strauji tuvojas mācību gada noslēgums, jānodod mācību grāmatas.

Nododot mācību grāmatu, tai ir

  1. jābūt sakārtotai, izņemts laukā viss liekais
  2. izdzēsti visi ieraksti, kas izdarīti ar zīmuli,
  3. apvākojumam jābūt tīram,
  4. jābūt ierakstam, kas ir grāmatas lietotājs.

Grāmatu nodošanas grafiks:

  • 9.un 12. klases skolēni nodod individuāli
  • 1.-4. klašu audzinātāji saskaņo ar bibliotekāri
  • 5.,6. klašu skolēni nodod 26.maijā
  • 7.,8. klašu skolēni nodod 30.maijā
  • 10.,11. klašu skolēni nodod 31.maijā
  • Ja mājās ir aizķērusies arī kāda lasāmā grāmata, to arī nododam.

Mācību grāmatas jānodod bibliotekārei, nevis jāatstāj uz galda.

Mācību grāmatas jaunajam 2017./2018.m.g. jāizņem šādos datumos:

23.augustā 1.,2.,12.klases

24.augustā 5.,11. klases

28.augustā 8.,9.A ,9.B klases

29.augustā 6.,10. klases

Lūdzu, ievērosim laikus!