Interešu skolas nodarbības Ugāles vidusskolā

Post date: 03-Dec-2014 08:58:43

Ugāles vidusskolā sāk darboties „ Interešu skola” no 12.2014.-06.2015.g.

Mērķi:

    • Parādīt izglītojamajiem dažādu zinātņu interesantumu.
    • Jaunu zināšanu un prasmju apgūšana.
    • Kā interesanti pavadīt ārpusskolas laiku.
    • Tikšanās ar zinošiem un erudītiem cilvēkiem.

Nodarbības vienu reizi mēnesī, piektdienās no plkst. 15.00-18.00

Tējas pauzes.

Pieteikties uz pirmo nodarbību līdz 01.12.2014. pa telefonu 26320382 Irēna Lakše. Var pieteikties uz visām vai tikai uz interesējošām nodarbībām.

Nodarbību tēmas pievienotajā dokumentā.