Interešu skola

Post date: 14-Apr-2015 09:06:52

Kārtējās Interešu skolas nodarbībās pulcējāmies 10.aprīļa pēcpusdienā. Lektores mūsu sporta skolotāja Zanda Blumfelde un klīniskā farmaceite Zanda Upeniece.

Uzzinājām, ka klīniskais farmaceits analizē vajadzību pēc zālēm, to lietošanas veidu, ietekmi uz konkrēto cilvēku un medikamentu savstarpējo mijiedarbību.

Lektores prezentēja paredzētās tēmas un atbildēja uz mūs interesējošiem jautājumiem. Priecājamies, ka apmeklējām nodarbību, jo runājām arī par tādām tēmām, kuras ir pietiekami personiskas. Pēc lekcijas lektores pieprasīja no mums jautājumus par dzirdēto, pamatodamas savu prasību. Jautājumus arī uzdevām un uzdotie jautājumi rosināja jaunas diskusijas.

Uz jaunu tikšanos!

[BILDES]