Gudrie pirmklasnieki

Post date: 10-Apr-2016 14:35:59

Mēs, Jaunie žurnālisti, turpinām mūsu tradīciju un pavasarī atkal organizējām sākumskolas skolēniem erudīcijas spēli par pavasari. Otrdien, 5.aprīlī, mēs ciemojamies 1.klasē. Uzdevumi nemaz nebija tik viegli- bija jāsaliek tautasdziesma, jāatrod bitītes ceļš uz stropu, uzdevumos jāatrod lielākā un mazākā matemātiskā vērtība, zīmējumos jāatrod 11 atšķirības. Pirmās klases skolēni gan apgalvoja, ka uzdevumi bijuši viegli. Bija interesanti vērot kā bērni kopā ar savu komandu uzmanīgi lasa, rēķina, skaita tautasdziesmas un pilda citus uzdevumus.

Komandas ar kapteinēm Maiju, Agitu, Evelīnu, Paulu bija saliedētas, tāpēc arī rezultāti komandām bija līdzvērtīgi. Bērni bija centīgi ne tikai pildot uzdevumus, bet arī aktīvi un atraktīvi dejojot atpūtas pauzē. Katra komanda uzdeva arī savas izdomātās mīklas par pavasari konkursa vadītājām.

Ātri pagāja konkurss, visi dalībnieki par savu centību un degsmi ieguva saldu balviņu.

Pirmklasnieki izteica vēlēšanos, lai vēl būtu šāds konkurss viņu klasē. Apsolījām, ka atkal nāksim ciemos!

Ketija Olšteine, Zane Bērziņa, Samanta Vēze