Es veru vārdus, kā pērles...

Post date: 24-Feb-2015 19:19:40

Par dzeju saka, ka tā ir glezna, kuru dzirdam. 23.februārī Ineses Mitenbergas spēlētais skaņdarbs noskaņoja mūs dzejas baudīšanai.

Skatuves runas konkursa dalībnieki priecēja mūs runājot ar Aspazijas, I.Ziedoņa, L.Brieža, J. Osmaņa, M.Zālītes, O.Vācieša un J.Baltvilka dzeju.

Uzvarētāji ir – Jānis Ansbergs (11.klase), Marta Cērpa (11.klase) un Elizabete Leigute (10.klase).

Paldies skatuves runas vērtētājiem par vērtīgajiem padomiem un iedrošinājumu.