Enģeļu pieskāriens

Post date: 28-Nov-2013 21:18:06

Pie tumšas dziļas akas

kluss eņģelis raudāja,

un viņa asara akā

kā zvaigznīte iekrita.

Ir gājušas dienas un gadi,

bet akā vēl zvaigznīte mirdz.

Ak, klusais eņģel`, vai zini:

tā aka bij` mana sirds!

(F.Bārda)

Ugāles vidusskola aicina

no 2. līdz 17.decembrim piedalīties

Ziemassvētku labdarības akcijā

„Eņģeļu pieskāriens”

    • Labdarības dāvaniņām lūdzam atnest ~ kancelejas preces, pārtikas preces, galda spēles, grāmatas.
    • Būsim priecīgi un pateicīgi par katru ziedojumu.
    • Dāvaniņu nodot klases audzinātājai.

LABESTĪBAS LAIKS NEBEIDZAS NEKAD...