DZM mācību priekšmetu nedēļa Ugāles vidusskolā

Post date: 03-Mar-2015 23:32:41

No 16. -20. februārim kā katru gadu mūsu skolā norisinājās dabaszinību un matemātikas nedēļa. Priekšmetu skolotāji un vidusskolēni noorganizēja 6. – 9.klasēm prāta spēli „Gudrs, vēl gudrāks”.

Balvas palīdzēja sarūpēt SIA „Niedrāji”. Paši gudrākie bija 6.klasē Pauls Slaņķis, 7.klasē Rebeka Vesele, 8.klasē Teodors Drazlovskis un 9.klasē Veronika Čače. Dažiem varbūt pietrūka mazliet veiksmes, lai tiktu pāri pirmajai kārtai, bet tāda ir spēle. Pasākumā piedalījās arī Popes pamatskolas skolēni. Paldies viņiem par atsaucību.

5.klases skolēni savas zināšanas varēja pārbaudīt sk. Veseles sagatavotajā erudīcijas testā par dažādiem dabaszinību jautājumiem. Šeit spēcīgākie bija Raimonds, Linards un Leo. Pēc tam sacensības turpinājās pa komandām. Bija jāatpazīst ieži, jāatšifrē jēdzieni mēmajā šovā, jāatceras dziesmas, kurās pieminēti ar dabu vai matemātiku saisaistāmi vārdi.

25.02. 10. un 11. klases skolēni apmeklēja Meteoroloģisko staciju Ventspilī, kur iepazinās meteoroloģisko laukumu un novērotāja darbu. Skolēni ieklausījās stāstījumā par datu reģistrēšanu, vēroja monitoros sinoptiskās kartes, uzzināja, kā notiek sadarbība starp dažādām pasaules meteoroloģiskām stacijām.

Paldies visiem skolotājiem un skolēniem par atsaucību un ieinteresību pasākumu sagatavošanā un novadīšanā!

DZM metodiskās komisijas vadītāja Astrīda Vārna

[VISS RAKSTS]