Dzejas dienas Ugāles vidusskolā

Post date: 27-Nov-2013 17:37:14

„Vienalga, vai tev apkārt sniegi balti

Vai baltais lielceļš karstu smilti klāts,

Šai brīdī tavas dzimtās zemes balsī

Man vajag, draugs, ar tevi parunāt”

(O. Vācietis)

Šī gada krāsainās rudens dienas mūs atkal aicināja ieklausīties bagātajā un daudzveidīgajā dzejas valodā. Novembris ir O.Vācieša piemiņas un dzimšanas dienas mēnesis, jo 13.novembrī dzejniekam būtu apritējusi 80.dzīves gadskārta, bet 1983.gada 28. novembrī viņš aizgāja mūžībā.

Daudz ir rakstīts par dzejnieka neparasto personību, tomēr allaž varam atšķirt jaunas, mazāk zināmas lappuses.

9.klases skolēniem, gatavojoties šim pasākumam, interesantākās šķita tās, kas stāsta par dzejnieka skolas gadiem Trapenes pamatskolā un Gaujienas vidusskolā. Viņi runāja dzeju, kas atklāja jaunā dzejnieka sapņus toreiz, tālajos 1950./60.gados.

„Nu atnāk tās domas, tie sapņi, tās ilgas,

Kas visus šos gaiteņus vij.

Pat atnāk uz brīdi tās debesis zilgās,

Kas toreiz pār Gaujienu bij.”

Interesantas dzejas kompozīcijas Dzejas dienu pasākumam sagatavoja arī 10. un 12. klases skolēni. Līdz katra klausītāja sirdij aizskanēja skolēnu izvēlētās O.Vācieša dzejas rindas. 11.klases skolēni bija sagatavojuši pārskatu par O.Vācieša daudzveidīgo un plašo dzejas pūru, kā arī iepazīstināja ar viņa dzīves lappusēm.

5.-8.klašu grupā Dzejas dienu pasākumā skolēni ieklausījās mūsdienu bērnu dzejas autoru teiktajā. Katras klases skolēni sagatavoja dzejas uzvedumu un interesantā priekšnesumā to pasniedza saviem skolasbiedriem.

O.Vācieša bērnu dzejas skanējumā un multfilmas varoņu gaitās ieklausījās un ieskatījās arī jaunāko klašu skolēni.

Dzejas stundās teiktie vārdi un klausītās melodijas aizskanēja līdz katra klausītāja sirdij.

Elīna Silarāja, 8.b klase