Dāvina iespēju baudīt teātri

Post date: 07-Apr-2015 18:22:44

88 bērni saka paldies, jo dāvināts prieks ir īpašs!

2015. gada 24. martā un 26. martā ar AS „LATVIJAS VALSTS MEŽI” atbalstu Ugāles vidusskolas sākumskolas skolēni devās uz Latvijas Leļļu teātri, lai noskatītos izrādes „Kas notiek Dižmežā?” un „Emīls un Berlīnes zēni”.Ugāles vidusskola jau piekto gadu ar prieku izmanto šo AS „LATVIJAS VALSTS MEŽI” piedāvāto iespēju par velti noskatīties izrādes.Jaunā muzikālā izrāde „Kas notiek Dižmežā?” bija krāšņa, aizraujoša un asprātīga, bērniem ļoti, ļoti patika. Īpašs pārsteigums bija raganas izkūpēšana gaisā, ko pavadīja dūmi un ļaunuma smaka. Kā arī bērni bija pārsteigti par skaistajām lellēm, ar kurām jau bija iepazinušies Margaritas Stārastes skaistajās ilustrācijās.Par izrādi „Emīls un Berlīnes zēni” arī bērni bija sajūsmā, jo bija interesanti vērot mūsdienīgu izrādi, kur pieaugušie ir lelles no kartona, bet aktieri ir bērni. Muzikālo baudījumu sniedza mūzikas pavadījums.

Protams, ka paldies mēs sakām arī Latvijas Leļļu teātra darbiniekiem par sadarbību un aktieriem par viņu profesionalitāti!Liels paldies visiem, kas bērniem dāvāja pozitīvās emocijas! Kā arī paldies par iespēju baudīt kvalitatīvas izrādes un atpūsties no ikdienas!Skolotāja Dana Šimpermane.