Brīvpusdienas 3.-4.klasēm

Post date: 01-Feb-2013 10:10:08

Pamatojoties uz Ventspils novada domes lēmumu no 24.01.2013., protokola Nr.73 - Par saistošo noteikumu „Ventspils novada pašvaldības 2013.gada budžets” apstiprināšanu, ir piešķirtas brīvpusdienas visiem Ventspils novada vispārizglītojošo skolu 3 un 4.klašu skolēniem pilnā apmērā.