"Balsis 2015"

Post date: 14-Apr-2015 09:13:19

Lepojamies, ka 1. – 4. klašu vokālais ansamblis piedalījies Kurzemes vokālo ansambļu konkursā „Balsis 2015” un guvis labu rezultātu!