Ar vārdu otiņām… Katrs uzzīmē savu gleznu

Post date: 28-Jan-2016 17:16:21

Noslēdzies skatuves runas konkurss „Rit dzejas pavediens…” mūsu skolā. Paldies visiem, kas piedalījās, paldies skolotājām, kas atbalstīja šo konkursu. Šogad ieteicamās tēmas bija : es pats, valoda, ģimene, mans novads, brīvība, Tēvzeme. Pasaule ir pilna ar dzeju. Tā ir visur – valodā, dabā, mūsu jūtās, mūsu attiecībās. Mums tikai jāprot to saklausīt, ieraudzīt, sataustīt un izteikt. Tāpēc tie brīži, kad paveicas dzejoli izprast, ielikt tajā daļiņu sevis un to pasniegt klausītājiem, ir tik unikāli. Paldies visiem, kuri runāja dzeju klasēs, bet it sevišķi tiem, kuri savu sniegumu rādīja žūrijai.

Mūsu skolu skatuves runas konkursā novadā , Ventspils Rakstnieku un tulkotāju mājā, 2016.gada 19.februārī pārstāvēs:

1.klase Anna Akmeņlauka, Krists Kārlis Šimpermanis, Agita Priekule.

2.klase Edmunds Reinvalds

3.klase Madara Šimpermane, Adelīna Aīda Daukšte

4.klase Amanda Ivanova, Roberts Stāds

7.klase Elizabete Gulbe

9.klase Linda Dauģe

11.klase Elizabete Leigute, Kristaps Blaubergs

12.klase Marta Cērpa

Lai Jums veicas!

[BILDES]

Ingra Zaļkalne